Image

درباره ما


شرکت بازرگانی الهام بیسان سال 1379 با هدف عرضه خدمات گسترده بازرگانی و ارائه خدمات مشاوره ای در تجارت بین الملل در تهران تاسیس گردید. این شرکت به پشتوانه بیست و هشت سال سابقه کار و بهره گیره از تجارب ارزنده کارشناسان مجرب خود در داخل و خارج از کشور ارائه خدمات زیر می باشد.


واردات و صادرات
شناسائی منابع تامین خارجی جهت واردات و بازارهای هدف خارجی به منظور صادرات

خدمات سرمایه گذاری
ارائه خدمات مشاوره ای سرمایه گذاری داخلی - خارجی و ارائه خدمات مشاوره ای دریافت وام های خارجی در قالب فاینانس و همچنین ارائه خدمات بازرگانی خارجی ( صدور پروفرما، اعتبارات اسنادی و ...)

خدمات مشاوره ای بانکی
ارائه خدمات مشاوره ای بانکی و اعتبارات ارائه خدمات مشاوره ای در پیاده سازی سیستمهای ایجاد ارزش افزوده در تجارت

خدمات بیمه ای باربری
ارائه خدمات بیمه ای باربری وخدمات امور گمرکی اعم از واردات ، صادرات و ترخیص کلیه کالاها از تمامی گمرکات کشور


برخی از فعالیت های این مجموعه

1) شناسائی منابع تامین خارجی جهت واردات

2) شناسائی بازارهای هدف خارجی به منظور صادرات

3) ارائه خدمات مشاوره ای سرمایه گذاری داخلی - خارجی

4) ارائه خدمات مشاوره ای دریافت وام های خارجی در قالب فاینانس

5) ارائه خدمات بازرگانی خارجی ( صدور پروفرما، اعتبارات اسنادی و ...)

6) ارائه خدمات حمل و نقل بین المللی ( هوائی، دریائی، جاده ای، ریل)

7) ارائه خدمات بیمه ای باربری

8) ارائه خدمات امور گمرکی اعم از واردات ، صادرات و ترخیص کلیه کالاها از تمامی گمرکات کشور

9) انجام ترانزیت و پاساوان کالا از کلیه گمرکات

10) ارائه خدمات مشاوره ای بازاریابی حرفه ای وپیاده سازی سیستم

11) ارائه خدمات مشاوره ای بانکی و اعتبارات

12) ارائه خدمات مشاوره ای در پیاده سازی سیستمهای ایجاد ارزش افزوده در تجارت


اهداف:

اندیشه ما مبنی بر دستیابی به سازمانی پیشرو در حوزه فعالیت بازرگانی، ایجاب میکند که ضمن تثبیت موقعیت پیشتازی خود در عرصه واردات به داخل کشور، با انجام صادرات کالاهای ایرانی به بازارهای بین المللی پاسخگوی نیاز بازرگانان عزیز باشیم.

ارزشها:
صداقت، پایبندی به اصول و اخلاق متعارف کسب و کار، رعایت اصل احترام متقابل، مسئولیت پذیری، درستکاری، دقت و سرعت عمل در کار از ارزشهای والای شرکت الهام بیسان و کارکنان آن به حساب می آید.

رضایت مشتری:
ارتقاء کیفیت خدمات و افزایش رضایت مشتری و انجام تعهدات به عنوان اصلی ترین اهداف شرکت در نظر گرفته شده است که مراتب طی دوره های زمانی منظمی توسط مدیریت ارشد سازمان ارزیابی و مورد بررسی قرار می گیرد.